Vad du behöver veta om 5G

I den här artikeln får du veta det allra viktigaste som du behöver veta om 5G. Det här är mycket viktig information som är skrivet av forskare, professorer, läkare med flera. Det finns gedigen forskning bakom kunskapen. Låt inte politikerna bygga luftslott på bekostnad av din och dina barns hälsa. 

Det skadliga och sjukdomsframkallande 5G-systemet implementeras nu i allt snabbare takt i Norden – mycket snabbare än man hade kunnat ana. Det beror troligen på att de som tjänar på 5G jobbar snabbt eftersom de har förstått att informationen om skadeverkningarna håller på att bli allt mer övertygande – även för politiker. Kan verkligen politiker som ansvarar för besluten om en snabb implementering av 5G-systemet ha kunskap om riskerna?

Politikerna är något fartblinda när det gäller 5G med avseende på hälsa och säkerhet. 5G är en ny teknologi med millimetervågor. Hur mycket pengar har STUK, INCNIRP och SCENIHR investerat i industri-oberoende forskning som visar huruvida strålningen ur hälsosynpunkt är ofarlig? Jag menar då industriell oberoende forskning om biologisk effekt som kan uppstå från dagens gränsvärden för strålning genom den nya teknologin av icke-joniserande strålning och millimetervågor som vi kommer att utsättas för dygnet runt genom 5G? Varför är det då så många som redan har hälsoproblem med redan befintlig strålning? Svar: Det finns ingen sådan forskning som bekräftar att det är säkert. Däremot finns det många studier som visar att strålningen ger massiv hälsopåverkan. 

361 professorer, forskare och läkare varnar för hälsoriskerna med 5G i 5Gappeal.eu. 177 000 personer har undertecknat Space 5G appeal och 4 000 läkare varnar för dagens gränsvärde för strålning.

/ Ann-Katrine Backman

pdf_adobe

Nr3 2019 Hälsofrihet Vad du behöver veta om 5G

Här kan du läsa 5-artikeln i Hälsofrihet, och lära det du behöver veta om 5G. Artikeln är skriven av professor, forskare, läkare mfl.