Ska staten automatiskt äga din kropp? Ja, enligt en ny SOU-utredning!

Organdonation – ska sjukvården kunna ta dina organ när du lever?

Rubriken kan låta provocerande illa, självklart inte. Organen ska ju tas när man är död – eller hur? När man fördjupar sig i frågan om organdonation så står det allt mer klart att rubriksättningen är berättigad. Man måste ställa sig frågan var gränsen går mellan levande och död. Agendan har importerats från USA, där precis samma lagförslag har processats igenom. Det är också från USA, främst Dr Byrne, mer information om det makabra med organdonation kommer.

Bidtext: “Förut så kom organen främst från olyckor och skottskador, men nu kommer organen främst från överdosering av droger vilket till och med slår det totala antalet som kommer från olyckor och skottskador. 8 sådana hjärndödsfall sker per dag i Ohio. Patienterna tas in på akutmottagningen, men man räddar inte deras liv utan man tar deras organ”, berättar Dr Byrne

Helt plötsligt poppade det upp artiklar om organdonation där det trycktes på för ett obligatoriskt register, något som KD:s Ella Bohlin var för och som hon menade att alla över 18 år automatiskt skulle skrivas in, och om man ville säga nej så måste man aktivt säga ifrån. Det låter bakvänt, det ska väl ändå vara så att om man vill tacka ja till ett medicinskt ingrepp så måste man göra det ställningstagandet aktivt. Nåja, det var väl bara ännu ett av de där löjligt dumma förslagen som bara politiker kan kläcka ur sig. Men nej, det dröjde dock inte länge förrän det uppdagades att propagandamaskineriet hade hunnit mycket längre än så. Det hade till och med gjorts en SOU-utredning om organdonation (SOU 2019:26 Organbevarande behandling för donation) och den hade lagts ut på remiss. Det var med nöd och näppe som NHF Sweden hann skicka in ett remissyttrande. Det blev en resa… lite utav att kliva in i spökhuset dock utan någon dörr ut…

Det mest suspekta i hela detta är att det inte ens behövs någon ny lagstiftning för att förbättra tillgången på organ. Det gjordes en utredning redan 2003 som klargjorde följande:

Problemen att få tillräckligt antal donatorer ligger, som Matesanz har formulerat det, inte i lagstiftningen och inte i bristen på information till allmänheten utan i hälso- och sjukvårdens organisation (Ds 2003:57, sidan 49)

Här tar du del av remissyttrandet/remissen

pdf_adobe

NHF Sweden: remissyttrande till Socialdepartementet Organdonation

.

.

.

SOU.2019:26: https://www.regeringen.se/49bced/contentassets/2d04ad89fbe24ca1af2aace2122e8137/organbevarande-behandling-for-donation-sou-2019_26.pdf

Remisser: https://www.regeringen.se/remisser/2019/08/remiss-av-sou-201926-organbevarande-behandling-for-donation/

DS 2003:59:   https://data.riksdagen.se/fil/344FEF22-905A-4671-B2FF-E00E1A58DD9F

Video med Dr Byrne: https://www.youtube.com/watch?v=l7NgJJtJ-mI&feature=youtu.be