Petition: Stoppa Livsmedelsverkets lagförslag om maxdoser på kosttillskott!


Nu vill Livsmedelsverket ytterligare försvåra för människor att hålla sig friska, och ytterligare försvåra för den alternativa hälsobranschen. Skriv på för att rätten till optimal hälsa inte tas bort genom att endast lågdos-kosttillskott tillåts.

Nordic Nutrition Council: “Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ”utreda och vid behov införa föreskrifter om maximidoser”. Men livsmedelsverket har istället för att utreda behovet direkt påbörjat arbetet med att ta fram gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott.

Om du vill behålla rätten att kunna ta ansvar för din hälsa genom att bestämma om och när du vill ta extra näringstillskott i verksamma, adekvata och säkra doser så skriver du på denna namninsamling – annars riskerar det här att slå hårt mot folkhälsan!”

>> gå vidare för att skriva under petitionen