GcMAF måste bli lagligt och tillgängligt för att bota cancer på svenska sjukhus nu!

FDA (amerikanska läkemedelsverket) låter 600 000 amerikaner som har cancer per år dö genom att förbjuda GcMAF (i Sverige är motsvarande siffra 48 000). GcMAF är ett säkert och naturligt protein som drygt 7 miljarder människor tillverkar – det är kroppens sätt att bota cancer, och är därför en mänsklig rättighet. GcMAF kostar 1 % av kostnaden för kemoterapi, är fyrtio gånger så effektiv och har försumbara eller inga biverkningar.

Vi kräver att GcMAF ska vara lagligt och tillgängligt för att bota cancer på svenska sjukhus nu!

Health Freedom News (National Health Federations tidning) var den första tidskriften som spred kunskapen om GcMAF bland allmänheten och har sedan dess (2008) kontinuerligt fortsatt med det. Scott Tips förde sedan kunskapen om GcMAF vidare till Europa, och produktion startades sedan där av andra efter att de hade fått ta del av denna kunskap.

Att GcMAF finns i människokroppen upptäcktes av forskare på 1980-talet. Genom att ha dolt GcMAF i 25 år har somliga uppskattat att FDA kan ha dödat kanske så många som 15 miljoner cancersjuka amerikaner (uppskattningsvis drygt 1 miljon svenskar).

Om GcMAF administrerades på amerikanska sjukhus, skulle det rädda 75 % av cancerpatienterna i terminalskede 4. Immuno Biotech Ltd:s GcMAF-kliniker i Schweiz och påGuernsey har räddat 77 % respektive 89 % av patienter i detta stadium.

Forskning

Det finns 150 vetenskapliga forskningsrapporter av 300 vetenskapsmän, angående GcMAF, i världens främsta vetenskapliga tidskrifter, och hälften av dem är publicerade i American National Library of Medicine eller PubMed. GcMAF är framgångsrikt vad gäller gäller behandling av all tumörcancer, vilket 90 % av all cancer är.

Här är ett urval av dessa forskningsdokument:

• PubMed ID 12659668. I tidskriften Neoplasia, 2003. Vid sju cancerforskningsinsitut i bland annat Japan, Tyskland och USA visar forskarna hur GcMAF attackerar cancer på sex olika sätt. Det är fler sätt än någon annan molekyl.

•PubMed ID 20855083. Vid fem av Japans högsta cancerforskningsinstitut, inklusive det prestigefyllda Atomic Bomb Institute of Biomedical Sciences, Nagasaki. På sidan fyra kan du se en bild på tumörerna före GcMAF-behandling och sedan hur tumörerna minskade med 90 % på tre veckor hos möss. Bild på sidan 4 påvisar antiangiogen aktivitet (cancertumörer kan inte bli större än 2 mm) och att det dödar tumörer genom apoptos (programmerad celldöd).

• PubMed ID 24982371. Immuno Biotech Ltd (IBL) skrev 33 vetenskapliga forskningsartiklar, främst om patienternas resultat, och vanligtvis i samarbete med universitetet i Florens i Italien. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, PubMed ID 24982371 som är publicerad i världens främsta cancerjournal, AntiCancer Research, och som beskriver hur 40 patienter fick en tumörreduktion med 25 % under den första veckan.

Immuno Biotech Ltd:s (IBL) kliniska resultat har varit minst sagt häpnadsväckande:

• 9 000 utmärkta resultat. IBL räddade på sina kliniker 75 % av cancerpatienterna i terminalstadie 4, och de har 9 000 fantastiska resultat. Här är ett par intressanta fall av dessa 9 000.

• GcMAF räddade en bukspottkörtelcancerpatient som bara hade en eller två veckor kvar att leva. Till och med ögonvitorna och hela hennes kropp var gula, eftersom hennes lever och njurar hade slutat upp att fungera. Efter tre månader fanns det inte några spår kvar av sjukdomen. GcMAF är verkligen en behandling för buksopttkörtelcancer, precis som det förutsades i tidskriften Neoplasia år 2003, PubMed ID 12659668 och i tidskriften Pancreas, 2004, PubMed ID 15084979.

• Terri Davis Newman hade HGSC, peritoneal äggstockscancer. Det har aldrig tidigare funnits några överlevande i denna sjukdom. Hennes läkare sa till henne att hon skulle dö i november 2016. I stället tog hon GcMAF. Tre år senare är hon fortfarande i form och mår bra och har till med gjort en sexminutersvideo på YouTube om sin upplevelse.

Först i världshistorien: med att stänga av en onkogen

En onkogen är en muterad gen som späder på cancer i kroppen under resten av ditt korta liv. Aldrig någonsin har någon sådan inaktiverats. 25 % av de kvinnor som har bröstcancer bär på HER2-onkogenen. Careggi-sjukhuset i Florens i Italien informerade en patient om att hon var i terminalstadium 4. Hennes bröstcancer hade invaderat bröstmuskeln och var därför inoperabel. Dessutom bar kvinnan på HER2-onkogenen, och hon hon skulle komma att dö år 2014.

Hon besökte deras klinik i Lausanne och tog Goleic (GcMAF + olivolja) i tre veckor, varefter hon återvände till Careggi-sjukhuset. Kirurgerna var förvånade över att se att tumören hade krympt och var omgiven av var (normalt för GcMAF). De plockade helt enkelt ut den nu avgränsade tumören. De biopsierade henne för HER2-onkogenen och blev förvånade över att den nu hade stängts av.

Fyra av sjukhusets specialistläkare skrev under behandlingsresultatet i patientens journal, och IBL skrev tre vetenskapliga artiklar om fallet. Den första artikeln publicerades vid AntiCancer Research-konferensen år 2014. Alla IBL:s vetenskapliga artiklar finns på www.gcmaf.se. Från att vara döende i HER2-terminalsteg 4 hade kvinnan blivit helt cancerfri efter exakt fyra veckor. I dag, fem år senare under 2019, är hon fortfarande cancerfri och i mycket god form.

Eftersom det vetenskapliga studieunderlaget är mycket gediget och den kliniska dokumentationen visar på GcMAF:s överlägsna effekt så kräver NHF och NHF Sweden att GcMAF ska vara lagligt och tillgängligt för att bota cancer på våra sjukhus nu!

GcMAF doldes i 25 år och MHRA (läkemedelsverket i Storbritannien) väckte åtal på basis av 3 EU-lagar

I början av 1990-talet var tillräckligt mycket känt och GcMAF kunde börja användas på patienter. Personalen på IBL chockades över att det inte gjordes tillgängligt. IBL fortsatte med sin GcMAF-produktion för att rädda liv och för att slutföra den vetenskapliga forskningen, baserat på kliniska behandlingsresultat. De trodde lite naivt att UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) utgjorde en obetydlig risk.

I 25 år har det brittiska parlamentet stöttat de stora läkemedelsföretagen och MHRA:s målsättning att neka det brittiska folket tillgången till naturliga behandlingsmetoder såsom GcMAF. Det handlar om girighet – Big Pharma drar varje år in 200 miljarder dollar på kemoterapi, och de vill inte ha någon konkurrens.

Läkemedlet Avandia (diabetesmedicin) som tillverkades av det brittiska företaget Glaxo Smith Kline (GSK) orsakade 83 000 människor död, och i USA dömdes företaget till böter på 3 miljarder dollar – det kan man Google på. I England lät MHRA dock Glaxo Smith Kline komma undan utan ens någon erinran. Eftersom GcMAF aldrig har orsakat ett enda dödsfall, så trodde IBL att det var säkert att fortsätta med GcMAF.

GSK hade emellertid två chefer i styrelsen för MHRA, Gerald Heddell och Ian Hudson. För att stänga ner Immuno Biotech Ltd och GcMAF-tillverkning använde sig MHRA av EU:s läkemedelslagar som är skrivna av Big Pharma för att säkerställa att nya behandlingar kvävs i sin linda.

Ett 26-årigt fängelsestraff för ett mindre regelverksbrott – skräckvälde

MHRA fortsatte med 33 förföljelser innan det första rättsfallet inleddes. Därefter åtalades 9 av Immuno Biotech-forskarna, och åklagaren yrkade på ett 14-årigt fängelsestraff i Storbritannien för David Noakes (ägare och VD för Immuno Biotech Ltd). MHRA bad sin ännu mer korrupta myndighetsmotsvarighet i Frankrike, OCLAESP, att även utifrån en europeisk arresteringsorder (EAW) åtala både David Noakes och hans medarbetare.

De kopplade olagligt David Noakes fall till ett icke-relaterat fall, hävdade konspiration och behandlade David Noakes och hans medarbetare som terrorister. De ville att David Noakes skulle fängslas i två år och fyra månader fram till rättegången och därefter dömas till ytterligare tio års fängelse. Att David Noakes inte hade någonting att gära med Frankrike ansåg de vara irrelevant. Så totalt skulle David Noakes fängslas i drygt 26 år för ett mindre brott som dessutom inte hade skadat någon. Ett så pass långt fängelsestraff döms i vanliga fall endast ut till mördare. Alla små bioteknikföretag och terapeuter som inför nya behandlingsmetoder lever i panisk skräck för MHRA:s järnhand.

Tre brittiska domare utlämnade även Immuno Biotechs biokemist Lynda Thyer till Frankrike. Hon är helt oskyldig på alla anklagelsepunkter, och de har inga bevis alls för att kunna hålla henne häkte i Frankrike eller någon annanstans.

Det brittiska parlamentet har tyvärr gett MHRA tillräcklig kontroll över polisen, domstolarna, bankerna, företaget Crown Protection Services (CPS) och fängelsetjänsten. Den brittiska rättegångsbalken från år 2003 säkerställer att de kan beslagta de flesta anklagades tillgångar. Det faktum att 200 patienter som hade återhämtat sig från cancer senare dog av sjukdomen, när MHRA förbjöd GcMAF, är för dem irrelevant – alla ovanstående myndigheter och banker lyssnar enbart på MHRA och aldrig på personer som David Noakes, patienterna eller vetenskapliga bevis. Det finns ingen rättvisa i Storbritanniens korrupta diktatur. Två miljoner människor har de senaste 25 åren dött i onödan i Storbritannien, och i grund och botten är allt orsakat av det brittiska parlamentet.

IBL:s webbplats är www.gcmaf.se. Läs även mer på www.mhracorrupt.st