Vacciner

Här har vi samlat användbara länkar för att få veta mer om vaccin-säkerhet, och vad vaccin innehåller. Det bästa sättet att utbilda sig är att läsa bipacksedeln. Hur många gånger har du fått en sådan när du eller ditt barn ska vaccineras?

Visste du att välutbildade föräldrar är de som är mest kritiska till säkerheten angående vaccin?

Karta över barnvaccinationsprogrammet i EU-länder och obligatoriska vaccin.
>> Gå till kartan

Centers for Disease Control and Prevention. CDC twenty four seven. Saving Lives, Protecting People

CDC om vacciners innehåll
(Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är USA:s nationella folkhälsomyndighet)

CDC: Förutom försvagade och dödade sjukdomsantigen (virus eller bakterier) så innehåller vaccin väldigt små andelar av andra ingredienser – hjälpämnen eller media. Vissa hjälpämnen tillförs vaccinet för särskilda ändamål. Dessa inkluderar:
Konserveringsämnen, för att förhindra kontamination. Till exempel tiomersal *. (*  Tiomersal innehåller kvicksilver och är en av de mest nervtoxiska ämnena som finns och är mycket toxisk till den mänskliga hjärnan. Vår anmärkning)
Adjuvanser, för att stimulera till en starkare immunrespons. Exempelvis aluminiumsalter *. (* aluminium är även det känt att vara neurotoxiskt. Vår anmärkning)
Stabilisatorer, för att hålla säkerställa att vaccinet förblir potent under transport och förvaring. Till exempel sockerarter eller gelatin.
Andra är resterande spårmängder av material som användes under tillverkningsprocessen men sedan avlägsnades. Dessa inkluderar:
Cellodlingsmaterial, som används för att odla vaccinantigenerna. Till exempel äggprotein, och olika odlingsmedier.
Inaktiverande ingredienser, som används för att döda virus eller inaktivera toxiner. Till exempel formaldehyd.
Antibiotika, används för att förhindra kontaminering av bakterier. Till exempel neomycin

>> Läs CDC´s detaljerade lista av tillsatsämnen för varje vaccin

När du har läst den listan så ställ dig frågan hur det kom sig att vi började injicera våra bebisar med detta och hur det någonsin kan bli tvingande.
CDC äger 50 vaccinpatent. Kan en myndighet då rekommendera vaccin utan att vara partisk?

Vacciner i Sverige, vilka sjukdomar de är mot, aktiva ingredienser tillverkare samt med länk till bipacksedel. 

diTeBooster

Difteri, stelkramp (Scandinavian Biopharma)

  • Difteritoxoid
  • Tetanustoxoid

>> http://www.fass.se/LIF/product?21&userType=0&nplId=20060518000057&docType=7


Boostrix®

 Difteri, stelkramp, kikhosta (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?24&userType=0&nplId=20070220000016&docType=7
>> Boostrix Bipacksedel FDA (USA)


diTekiBooster

Difteri, stelkramp, kikhosta (Scandinavian Biopharma)

>> http://www.fass.se/LIF/product?26&userType=0&nplId=20121228000031&docType=7


Infanrix® Polio

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?28&userType=0&nplId=20050326000011&docType=7


Boostrix® Polio

 Difteri, stelkramp, kikhosta, polio (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?30&userType=0&nplId=20040607008812&docType=7
>> Bipacksedel FDA (USA)


Tetravac®

 Difteri, stelkramp, kikhosta, polio (Sanofi AB)

 >> http://www.fass.se/LIF/product?32&userType=0&nplId=19980130000010&docType=7


Infanrix®-Polio+Hib

 Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b  (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?35&userType=0&nplId=19990423000122&docType=7


Hexyon

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, hepatit B (Sanofi AB)

>> http://www.fass.se/LIF/product?37&userType=0&nplId=20120924000093&docType=7


Infanrix® hexa

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, hepatit B (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?39&userType=0&nplId=20001023000019&docType=7


Polio

Imovax® Polio

Polio formaldehydinaktiverat virus (Sanofi AB)

>> http://www.fass.se/LIF/product?41&userType=0&nplId=19940923000016&docType=7


VeroPol

Polio inaktiverat virus (Scandinavian Biopharma)

>> http://www.fass.se/LIF/product?43&userType=0&nplId=20090529000036&docType=7


HIB

Act-HIB®

Haemophilus influenzae typ b (Sanofi AB)

>> http://www.fass.se/LIF/product?45&userType=0&nplId=19920612000022&docType=7

>> Bipacksedel FDA (USA)


Hepatit

Havrix®

Hepatit A, formalinavdödat virus (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?47&userType=0&nplId=19931203000154&docType=7

>> Bipacksedel FDA (USA)


Vaqta®

Hepatit A, inaktiverat virus (Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB)

  • Hepatit A vaccin, inaktiverat

>> http://www.fass.se/LIF/product?50&userType=0&nplId=20011102000403&docType=7

>> Vaqta Bipacksedel FDA (USA)


Engerix®-B

Hepatit B (rDNA) GlaxoSmithKline

>> http://www.fass.se/LIF/product?52&userType=0&nplId=20041213000146&docType=7

>> Engerix-B Bipacksedel FDA (USA)


Fendrix

Hepatit B (rDNA) (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?54&userType=0&nplId=20040607001813&docType=7


HBVAXPRO®

Hepatit B, ytantigenvaccin (Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB)

  •  Hepatit B, ytantigenvaccin

>> http://www.fass.se/LIF/product?56&userType=0&nplId=20010427000037&docType=7


Ambirix®

Hepatit A, hepatit B (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?58&userType=0&nplId=20020830000029&docType=7


Twinrix® Paediatric

Hepatit A, hepatit B (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?60&userType=0&nplId=19970210000016&docType=7

>> Twinrix Bipacksedel FDA (USA)


Twinrix® Vuxen

Hepatit A, hepatit B  GlaxoSmithKline

>>http://www.fass.se/LIF/product?62&userType=0&nplId=19960920000017&docType=7


 Mässling, påssjuka & röda hund

Priorix®

 Mässling, påssjuka, röda hund, levande (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?66&userType=0&nplId=19980717000112&docType=7


M-M-RVAXPRO

Mässling, påssjuka, röda hund, levande försvagat virus (Merck Sharp & Dohme Sweden AB)

>> http://www.fass.se/LIF/product?70&userType=0&nplId=20040916001351&docType=7


Humant papillomvirus (HPV) – livmoderhalscancer

Gardasil

HPV – humant papillomvirus, typ 6, 11, 16, 18 (Merck Sharp & Dohme Sweden AB)

>> http://www.fass.se/LIF/product?120&userType=0&nplId=20051216000104&docType=7

>> Gardasil Bipacksedel FDA (USA)


Gardasil 9 (obs! Tillhandahålls ej för närvarande)

HPV – humant papillomvirus, typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (Merck Sharp & Dohme Sweden AB)

>> http://www.fass.se/LIF/product?126&userType=0&nplId=20140314000069&docType=7
>> Gardasil 9 Bipacksedel FDA (USA)


Cervarix®

HPV – humant papillomvirus, typ 16, 18 (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?129&userType=0&nplId=20060503000031&docType=7
>> Cervarix Bipacksedel FDA (USA)


Tuberkulos

BCG-vaccin SSI

Tuberkulos, levande försvagat (Scandinavian Biopharma)

>> http://www.fass.se/LIF/product?159&nplId=20040607003046&userType=0&docType=7


Pneumokock – lunginflammation

Synflorix

Pneumokockinfektioner (GlaxoSmithKline)


Pneumovax

Pneumokockpolysackaridvaccin (Merck Sharp & Dohme Sweden AB)


Prevenar®

Pneumokocker (Pfizer)Rotavirus – diarré

Rotarix

Rotavirus (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?78&userType=0&nplId=20160913000079&docType=7

>> Rotarix Bipacksedel FDA (USA)


RotaTeq

Rotavirus, pentavalent (Merck Sharp & Dohme Sweden AB)

>> http://www.fass.se/LIF/product?84&userType=0&nplId=20050505000047&docType=7

>> RotaTeq Bipacksedel FDA (USA)


 Vattkoppor & Bältros

Varilrix®

Vattkoppor, levande (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?133&nplId=19941017000073&userType=0&docType=7

>>


 Varivax®

Vattkoppor, levande (Merck Sharp & Dohme Sweden AB)


 ZOSTAVAX


 Meningokock – Hjärnhinneinflammation

NeisVac-C

Meningokockinfektioner (Pfizer)

>> http://www.fass.se/LIF/product?97&nplId=20010824000050&userType=0&docType=7


Menveo®

Meningokockinfektioner (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?101&nplId=20081208000010&userType=0&docType=7

>> Menveo Bipacksedel FDA (USA)


Nimenrix

Meningokockinfektioner (Pfizer)

>> http://www.fass.se/LIF/product?107&nplId=20110416000021&userType=0&docType=7


BEXSERO

Meningokockinfektioner (GlaxoSmithKline)

>> http://www.fass.se/LIF/product?113&nplId=20101224000013&userType=0&docType=7

>> Bexsero Bipacksedel FDA (USA)


 Med Science Research

Med Science Research brings you evidence-based information, straight science, and data from medical journals. This database has only just begun. More studies going up daily, thousands in queue to be added.
>> Go to the Med Science Research data base


200 evidence based reasons not to vaccinate

http://www.greenmedinfo.com/blog/200-evidence-based-reasons-not-vaccinate-free-research-pdf-download