Polen

Välkommen till Polen

 • Ett land där nyfödda ges ett hög-risk vaccin mot tuberkulos, samma vaccin som Tyskland drog in från marknaden redan för 18 år sedan
 • Ett land där även prematurbebisar vaccineras mot hepatit B pga att hygienstandarden i medicinsk utrustning notoriskt försummas. Nyfödda erbjuds ett billigt koreanskt vaccin som inte används någon annan stans i Europa.
 • Ett land som fortsätter att använda ett hög-risk, helcells vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta som redan har dragits in i andra europeiska länder.
 • Ett land där anbudet på pneumokockvaccin vanns av ett läkemedelsföretag där vice Hälsominstern hade varit anställd tidigare.
 • Ett land där barnen injiceras med vacciner som lagenligt aldrig har godkänts för angiven marknad, enbart genom att tillämpa bestämmelserna för…pandemi.
 • Ett land där föräldrarna får betala ett stort straffbelopp om de vägrar att injicera sitt barn med ovanstående ”nyttigheter”.
 • Ett land som inte ratificerade genom Bioetik-kommittén och lät pröva den största mängden av vaccin i hela Europa, på medborgarna.
 • Ett land där regeringen och företag censurerar offentliga tv-program där familjer med vaccinskadade barn berättar sin historia.
 • Ett land där läkare straffas för att informera patienter om biverkningar av läkemedel.
 • Ett land där läkare inte kan känna igen vaccinbiverkning och dess konsekvenser.
 • Ett land som har den högsta barnimmuniserings-graden i världen och ändå det lägsta antalet läkare som är vaccinerade mot influensa.
 • Ett land där den enda ursäkten som tillåter att avstå att vaccinera ett barn är dess död.
 • Ett land där läkemedelsföretag sponsrar mediekampanjer som syftar till att vända samhället mot de seriösa förespråkarna för patienträttigheter och gör det genom att annonsera falska epidemier!
 • Ett land där generaldirektören för Sanitärministeriet sjunger en rap sång som gör narr av offren för systemets försummelse.
 • Ett land där det farligt oralt poliovaccin är tvunget att användas fram till lagret är slut EFTER att det hade fått statusen ”omedelbart återkallande”.
 • Ett land där det inte finns något kompensationsprogram för offren och läkare och tjänstemän står över lagen.
 • Ett land där du kan åka i fängelse om du startar en petition som vill få till stånd en förändring av de ovan nämnda oegentligheter

 

http://stopnop.com.pl/poland-calls-the-whole-world-to-protest-against-the-compulsion-of-vaccinations-june-3rd-2017/