Demonstrera på nätet

Gå med i demonstrationen! Du gör det enkelt: Byt din profilbild i sociala media till en av dessa bilder och/eller lägg upp bilden på din hemsida

160 x 160 pixel
(Storlek på Facebook profilbild)
300 x 300 pixel

 

Dessa bilder betyder: Vi Föräldrar bestämmer när ett läkemedel som har risker ska ges till våra barn – det är varken läkemedelsbolagen eller politiker!

Varför du ska vara med?

Du kan göra skillnad! Du kan vara med och förändra världen, att upplysa människor så att de har en chans att värna om sin medbestämmanderätt, så att beslut angående deras barns hälsa inte fattas över huvudet på dem. Om du värnar om dina vänners föräldrarättigheter, och vill att de också ska få denna kunskap så är detta ett bra sätt att visa omvärlden detta. Nätverkande i sociala media kan göra att budskapet kan nå över hela Sverige – blixtsnabbt! Låt oss se hur långt vi kan nå genom att gå samman i denna nätdemonstration! Byt din profilbild till förmån för att föräldrar ska ha ett fritt val angående sina barns hälsa. 

>> Välj profilbild