Om oss

Två hälsofrihetsföreningar i Sverige fick nog och bestämde sig för att något måste göras!  

Två hälsoföreningar i Sverige, NHF Sweden och 2000-Talets Vetenskap, reagerade kraftfullt när det kom till deras kännedom att läget angående tvångsvaccinering i Europa var så illa som det var. Föreningarna visste att medicineliten i flera länder världen över kämpar för att få till stånd tvångsvaccinering. Men när Italien – ett EU-land – var på väg att anta mycket strikta lagar gällande detta så kände vi att vi måste agera NU! Tidigare hade även Finland antagit en tvångsvaccineringslag som var tvingande för viss sjukvårdspersonal, och i Sverige hade det motionerats om ett tvingande barnvaccinationsprogram.

Folket, föräldrarna tolererar inte att medicinska beslut rörande deras barn ska fattas över huvudet på dem. Att barn som skadas av läkemedel ska tvingas att fortsätta att underkasta sig läkemedelsbehandlingen är helt oacceptabelt, och att det dessutom ska vara förenat med höga böter med risk för att förlora vårdnaden är inte bara oacceptabelt det bryter även mot en rad lagar och förordningar. Detta måste både föräldrar och politiker få kännedom om.

Vi vill därför starta en nätbaserad demonstration, som man deltar i genom att sprida och dela vår symbol.  Två händer som bryter sig loss från ett rep och som kan antas som profilbild i sociala medier. Vi stöttar även den namninsamling som EFVV har gjort om ”Frihet angående informerat samtycke till vaccination över hela Europa”. Det krävs 1 miljon underskrifter, då har nämligen Bryssel lovat att ta upp det.

Vi samlar även upplysande dokumentation – både om lagstiftning och vaccin –  i kampen för fritt medicinval för oss och våra barn. Sajten har i dag stöd för engelsk samt svensk text. Tryck på flaggan i menyn för att byta språk.

Vi vill att vi i EU organiserar oss, vi välkomnar föreningar i andra EU-länder att samarbeta med oss och samarbetar gärna med andra föreningar som arbetar för samma sak.

Initiativtagare

National Health Federation Sweden www.thenhf.se  och 2000-Talets Vetenskap www.2000tv.se

ny-logga-nhf_space 

Logo of the National Health Federation

National Health Federation
www.thenhf.com


Bli medlem/Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap  (5 Nr/år) 250 kr

5 tidningar per år


 Bli medlem i NHF Sweden/Prenumerera på Hälsofrihet (4 Nr/år ) 220kr

premiarnummer


 Bli medlem i NHF få Health Freedom News (4 Nr/år )
Välj EU-medlemskap eller Internationellt medlemskap