Petition: Naturlig immunhälsa – Ge C-vitamin till Covid 19-sjuka!

Vi kräver att regionerna erbjuder C-vitamin, D-vitamin, betakaroten och kolloidalt silver som behandling till Covid-19-patienter för livräddande behandling samt för att höja immunförsvaret hos medborgarna!

Det effektivaste sättet att skydda befolkningen mot infektionssjukdomar är att bygga upp immunhälsan. Detta gäller vid akut vård och behandling liksom vid prevention.

För att minska risken för komplikationer och dödsfall i Covid-19, så är det nödvändigt att ge rekommendationer inom sjukvården, och även som prevention i hemmen, om att kunna behandla med C-vitamin, D-vitamin, betakaroten och kolloidalt silver.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom 6634-10 från år 2011 så är det fullständigt legalt att behandla med ofarliga medel. Silver sågs som ett kosttillskott fram till år 2010 och ses fortfarande som ett kosttillskott i USA. (Den enda anledningen till att det inte längre ses som ett kosttillskott är för att EU år 2010 ändrade sina regler för kosttillskott.)

Genom att skriva under denna petition kräver du att de 21 svenska sjukvårdsregionerna, Regeringen samt Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsberedskap skall se till att den svenska befolkningen och de som har insjuknat i Covid-19 erbjuds denna naturliga behandling.

Här kan du läsa det brev i vilket NHF Sweden framställer sina krav till myndigheterna.

pdf_adobe

Brev från NHF Sweden till Regering, Myndigheter och Regioner

 

Vi stödjer denna petition 

Scott Tips ordförande – National Health Federation Sweden  https://www.thenhf.se
Sven Erik “Svara Doktorn” Nordin  –  SvaraDoktorn.se
Annika Dahlqvist, legitimerad läkare  –  Dr Annika Dahlqvists LCHF-blogg
Kaarina Kasurinen, ordförande  –  Komplementärmedicinska Riksförbundet

 

Naturlig immunhälsa till befolkningen!

Vi kräver att regionerna erbjuder C-vitamin, D-vitamin, betakaroten och kolloidalt silver som behandling till Covid-19-patienter för livräddande behandling samt för att höja immunförsvaret hos medborgarna!

Det effektivaste sättet att skydda befolkningen mot infektionssjukdomar är att bygga upp immunhälsan.

För att minska risker för komplikationer, dödsfall i covid-19 och även för att förebygga är det nödvändigt att ge rekommendationer inom sjukvården, och även som prevention i hemmen, att behandla med C-vitamin, D-vitamin, betakaroten kolloidalt och silver.

Enligt HF dom 2011 så är det fullständigt legalt att behandla med dessa ämnen. Silver sågs som ett kosttillskott fram till år 2010 och ses fortfarande som ett kosttillskott i USA. (Enda anledningen till att det inte längre ses som kosttillskott är för att EU ändrade sina regler för kosttillskott).

Genom att skriva under denna petition kräver vi att de 21 svenska sjukvårdsregionerna, Regeringen samt Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsberedskap skall se till att den svenska befolkningen och de som har insjuknat i Covid-19 erbjuds denna naturliga behandling.

%%your signature%%Initiativtagare NHF National Health Federation Sweden (NHF Sweden)
1,393 signatures = 139% of goal
0
1,000

Dela detta med dina vänner!

   

Senaste signaturer
– display signature list