Petition: Naturlig immunhälsa – Ge C-vitamin till Covid 19-sjuka!

Vi kräver att regionerna erbjuder C-vitamin, D-vitamin, betakaroten och kolloidalt silver som behandling till Covid-19-patienter för livräddande behandling samt för att höja immunförsvaret hos medborgarna!

Det effektivaste sättet att skydda befolkningen mot infektionssjukdomar är att bygga upp immunhälsan. Detta gäller vid akut vård och behandling liksom vid prevention.

För att minska risken för komplikationer och dödsfall i Covid-19, så är det nödvändigt att ge rekommendationer inom sjukvården, och även som prevention i hemmen, om att kunna behandla med C-vitamin, D-vitamin, betakaroten och kolloidalt silver.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom 6634-10 från år 2011 så är det fullständigt legalt att behandla med ofarliga medel. Silver sågs som ett kosttillskott fram till år 2010 och ses fortfarande som ett kosttillskott i USA. (Den enda anledningen till att det inte längre ses som ett kosttillskott är för att EU år 2010 ändrade sina regler för kosttillskott.)

Genom att skriva under denna petition kräver du att de 21 svenska sjukvårdsregionerna, Regeringen samt Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsberedskap skall se till att den svenska befolkningen och de som har insjuknat i Covid-19 erbjuds denna naturliga behandling.

Här kan du läsa det brev i vilket NHF Sweden framställer sina krav till myndigheterna.

pdf_adobe

Brev från NHF Sweden till Regering, Myndigheter och Regioner

 

Vi stödjer denna petition 

Scott Tips ordförande – National Health Federation Sweden  https://www.thenhf.se
Sven Erik “Svara Doktorn” Nordin  –  SvaraDoktorn.se
Annika Dahlqvist, legitimerad läkare  –  Dr Annika Dahlqvists LCHF-blogg
Kaarina Kasurinen, ordförande  –  Komplementärmedicinska Riksförbundet

 

Naturlig immunhälsa till befolkningen!

Vi kräver att regionerna erbjuder C-vitamin, D-vitamin, betakaroten och kolloidalt silver som behandling till Covid-19-patienter för livräddande behandling samt för att höja immunförsvaret hos medborgarna!

Det effektivaste sättet att skydda befolkningen mot infektionssjukdomar är att bygga upp immunhälsan.

För att minska risker för komplikationer, dödsfall i covid-19 och även för att förebygga är det nödvändigt att ge rekommendationer inom sjukvården, och även som prevention i hemmen, att behandla med C-vitamin, D-vitamin, betakaroten kolloidalt och silver.

Enligt HF dom 2011 så är det fullständigt legalt att behandla med dessa ämnen. Silver sågs som ett kosttillskott fram till år 2010 och ses fortfarande som ett kosttillskott i USA. (Enda anledningen till att det inte längre ses som kosttillskott är för att EU ändrade sina regler för kosttillskott).

Genom att skriva under denna petition kräver vi att de 21 svenska sjukvårdsregionerna, Regeringen samt Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsberedskap skall se till att den svenska befolkningen och de som har insjuknat i Covid-19 erbjuds denna naturliga behandling.

%%your signature%%Initiativtagare NHF National Health Federation Sweden (NHF Sweden)
1,369 signatures = 137% of goal
0
1,000

Dela detta med dina vänner!

   

Senaste signaturer
1,369 Ms Diana Carlsson Oct 23, 2020
1,368 Ms Eva Hjärtström Oct 21, 2020
1,367 Ms Vee Friberg Oct 21, 2020
1,366 Ms Annika Lindberg Oct 15, 2020
1,365 Ms Angelique Jelinsky Sep 25, 2020
1,364 Ms Marianne Sandström Sep 23, 2020
1,363 Mr Niklas Waller Aug 29, 2020
1,362 Mr Jan Lundgren Aug 07, 2020
1,361 Mr alla som skriver under är cp Jul 29, 2020
1,360 Ms neger barn Jul 29, 2020
1,359 Mr Kuk Huvudsson Jul 19, 2020
1,358 Ms Lisa Bjernhager Jul 19, 2020
1,357 Ms Carina Jonsson Jul 13, 2020
1,356 Mrs Christina Damgren Jul 12, 2020
1,355 Mr Carsten Andersson Jul 12, 2020
1,354 Ms Susanne Fogelberg Jun 16, 2020
1,353 Mrs Gunvor Bayard Jun 04, 2020
1,352 Ms Lena Persson Jun 04, 2020
1,351 Mr Ingemar Nord Jun 02, 2020
1,350 Ms Ewa Diehl Jun 02, 2020
1,349 Ms Susanne Wirén Jun 02, 2020
1,348 Ms elsy olofsson Jun 01, 2020
1,347 Ms Ingrid Weideberg Jun 01, 2020
1,346 Ms Nenet Larsson Jun 01, 2020
1,345 Ms Inger Gustafsson Jun 01, 2020
1,344 Ms Christina Lundberg Jun 01, 2020
1,343 Ms Carola Lindberg Jun 01, 2020
1,342 Ms Anna Clevestig Jun 01, 2020
1,341 Ms Pia Andersson Jun 01, 2020
1,340 Mrs Kerstin Olander Jun 01, 2020
1,339 Mr Birger Bergeå Jun 01, 2020
1,338 Mrs Ingegerd Moberg Jun 01, 2020
1,337 Ms Marie Lekare Jun 01, 2020
1,336 Ms Catherine Andersson Jun 01, 2020
1,335 Ms Ann Nilsson Lind Jun 01, 2020
1,334 Ms Gonca Yazan Jun 01, 2020
1,333 Mr Johan Hallgren Jun 01, 2020
1,332 Ms Ida Hallgren Jun 01, 2020
1,331 Mrs Malin Hallgren Jun 01, 2020
1,330 Mr Leif Lundberg Jun 01, 2020
1,329 Ms Lena de Val Jun 01, 2020
1,328 Mrs Eva Lundin Jun 01, 2020
1,327 Mrs Annette Bertilsson May 31, 2020
1,326 Ms Agneta Berg May 31, 2020
1,325 Mrs Lenah Hulthen May 31, 2020
1,324 Mrs Margaretha Bevedahl May 31, 2020
1,323 Ms Anna Hult May 31, 2020
1,322 Ms Mikael Andersson May 31, 2020
1,321 Ms Zaida Granath May 30, 2020
1,320 Ms Agneta Lehto May 30, 2020
– display signature list